About Me

My photo
Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Saya adalah pensyarah kanan Jabatan Psikologi dan Kaunseling, UPSI, saya telah dan sedang melakukan sesuatu yang berbentuk proaktif, inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah dan masyarakat. Semasa menulis dan membangunkan blog prodigybully saya sedang menjalani cuti sebatikal selama 9 bulan di UPI, Bandung di mana saya sedang melebarluaskan Prodigy ke sini. Dengan bantuan pensyarah di sini kami sedang membuat kajian keberkesanan Prodigy dalam membantu Guru BK di sini. Juga kami sedang mengalihbahasa kepada Bahasa Indonesia. Jom Follow Me..

Tuesday, December 27, 2011

Kesan Kemahiran Belajar 5 Domain Terhadap Sasaran Pelbagai

Kemahiran Belajar 5 Domain telah diadakan ke atas pelajar sekolah menengah dan juga sekolah rendah.  Kemahiran Belajar 5 Domain juga adalah satu modul yang amat sesuai untuk sesiapa sahaja termasuk pelajar OKU, ibubapa, guru, pelajar IPT dan juga pensyarah universiti.  Saya telah berkali-kali melaksanakan modul ini pada sasaran di atas dan kesannya adalah memberangsangkan.  Cuba tuan puan mainkan video di bawah untk melihat kesan tersebut.
No comments:

Post a Comment